בקשה לביטול / הפחתה (754)

הטופס מיועד למעסיקים שבחשבונם קיים חוב וברצונם להגיש בקשה לביטול או להפחתת הקנס.