בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המרבית (752)

הטופס נועד לעובדים שכירים / מקבלי פנסיה מוקדמת מכמה מקורות, שהכנסתם החודשית, ממקור אחד או יותר, עולה על סכום ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח - 45,075 ש"ח (החל ב- 01.01.2022)