הצהרת עובד בעניין מיהו מעסיקו העיקרי (620)

בטופס זה מוסבר איך קובעים מי המעסיק העיקרי ומי המעסיק המשני של העובד, על פי הצהרת העובד בטופס 101 (טופס פרטי עובד).
על המעסיקים של העובד לנכות דמי ביטוח משכרו של העובד בהתאם לקביעה הזאת.