דין וחשבון של קיבוץ ומושב שיתופי על חברים (622)

טופס דיווח חודשי עבור חברי קיבוצים / מושבים שיתופיים.