בקשה לבדיקה מחדש עקב החמרת מצב של מקבל קצבת נכות (7842)

מבוטח המבקש להודיע על שינוי/החמרה במצבו הרפואי.