נכות כללית


נכות כללית

טופסהזמנההורדהמילוי

הטופס מיועד למי שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי, איבדו את כושרם להשתכר, או שכושרם להשתכר הצטמצם ב-50%. 

סרטון הדרכה למילוי טופס התביעה

לתשומת לבך,
בלחיצה על כפתור המילוי בהמשך, תוכל למלא את טופס התביעה ולשלוח אותו עם המסמכים און ליין  (באופן מקוון).

הזמנה תביעה לקצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק (7801)הורדה תביעה לקצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק (7801)מילוי תביעה לקצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק (7801) (נפתח בחלון חדש)
תביעת בן זוגו של מבוטח המבקש לקבל את חלקו בקצבה, ישירות לידיו
הזמנה בקשה לתשלום תוספת תלויים לידי בן/בת זוג (3296)הורדה בקשה לתשלום תוספת תלויים לידי בן/בת זוג (3296)
הצהרה על דיווח הכנסות של הנכה והן בת זוג על מנת לקבוע זכאות וסכום הקצבה
 הורדה הצהרה על עבודה והכנסות של נכה ובן/זוג (3209)

הטופס מיועד להשלמת פרטים אודות הכנסה למקבלי קצבת נכות.

 הורדה אישור על העסקת עובד ושכר עבודה של מקבל קצבת נכות (3213)
מבוטח המבקש להודיע על שינוי/החמרה במצבו הרפואי.
הזמנה בקשה לבדיקה מחדש עקב החמרת מצב של מקבל קצבת נכות (7842)הורדה בקשה לבדיקה מחדש עקב החמרת מצב של מקבל קצבת נכות (7842)
הטופס מיועד למילוי ע"י מגיש ערר על החלטת רופא מוסמך בדבר אחוזי נכות רפואית ו/או החלטת פקיד תביעות על דרגת אי כושר.
הזמנה כתב ערר על ההחלטה של המוסד לביטוח לאומי (7810)הורדה כתב ערר על ההחלטה של המוסד לביטוח לאומי (7810)
 הורדה לרון - כתב ויתור סודיות רפואית - (7116)
 הורדה פרטים רפואיים לחולי פרקינסון לצורך הגשת תביעה לביטוח לאומי (3222)

טופס פרטים רפואיים לחולי סיסטיק פיברוזיס למילוי ע"י רופא לצורך הגשת תביעה לביטוח לאומי.

 הורדה פרטים רפואיים לחולי סיסטיק פיברוזיס למילוי ע"י רופא (3195)
 הורדה כתב ויתור סודיות רפואית (7111)

הטופס מיועד למילוי למי שאושרה לו קצבת נכות, אך עדיין לא אושרה לו תוספת עבור בת זוג או ילדים.
בטופס יש למלא פרטים על ההכנסות מעבודה וממקורות אחרים של מקבל קצבת הנכות ושל בת זוגו, על העיסוק של ילדים מעל גיל 18, ואם יש באחזקתו ילדים חורגים או נכדים.

 

 הורדה השלמת מידע לתשלום תוספת עבור בן/בת זוג וילדים (7803)

טופס אישור חיים מהווה אסמכתא לקיומך בפני הקונסוליה או בפני הגורם המוסמך לכך על פי חוקי המדינה.​

 הורדה Life Certificate / אישור חיים (10420)

מיועד רק למי שהתבקש למלא טופס זה, בעקבות החלטת הביטוח הלאומי למנותו כמקבל גמלה עבור אדם אחר.​

 הורדה כתב הסכמה והתחייבות לקבלת גמלה (88)