כתב הסכמה והתחייבות לקבלת גמלה (88)

מיועד רק למי שהתבקש למלא טופס זה, בעקבות החלטת הביטוח הלאומי למנותו כמקבל גמלה עבור אדם אחר.​