גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים למי שמעסיק מטפל צמוד (2655)

טופס הבקשה מיועד לזכאים לגמלת סיעוד, המעסיקים מטפל צמוד ומבקשים לקבל גמלה בכסף במקום גמלת שירותים, ועומדים בתנאים שנקבעו לקבלת גמלה בכסף.