פתיחת תיק לנותן שירות (2614)

הטופס מיועד לחברות חדשות, הנותנות שירות לזכאי גמלת סיעוד (לאחר זכיה במכרז).