בקשה להכרה/ תגמולים לבני משפחה של אסירי ציון/ הרוגי מלכות (5900)

בני משפחה של אסיר ציון שנמצא במאסר או שנפטר במאסר או שעקבותיו נעלמו וכן בני משפחה של הרוג מלכות יגישו בקשה זו להכרה לרשות לקביעת זכאות לתגמולים שבמשרד הקליטה.