בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903)

הבקשה מיועדת לאלמן/ה של אסיר ציון, שקיבל/ה קצבה מהמוסד לביטוח לאומי בגין הכרתו כאסיר ציון, ונפטר לאחר 1.1.99. אם אין אלמן/ה, הבקשה תוגש על ידי ילד, בכפוף להגדרה בחוק.