אסירי ציון / הרוגי מלכות


אסירי ציון / הרוגי מלכות

טופסהזמנההורדהמילוי
בקשה זו להכרה לרשות לקביעת זכאות לתגמולים שבמשרד הקליטה יגיש אסיר או עציר ציון שנאסר, נעצר או הוגלה בגלל אחת מהסיבות האלה:
- פעל פעילות ציונית בארץ שבה פעילות זאת הייתה אסורה
- יהדותו
- יחסי איבה של הארץ שבה התגורר כלפי ישראל
- היה תושב ישראל לפני הקמת המדינה ופעל למען הקמת המדינה
הזמנה בקשה להכרה לקבלת תגמולים לאסיר ציון / עציר ציון (5910)הורדה בקשה להכרה לקבלת תגמולים לאסיר ציון / עציר ציון (5910)
הבקשה תוגש רק על ידי אסיר ציון שהוכר על ידי הרשות המאשרת שבמשרד הקליטה והעלייה. הזכאות לתגמול תלויה בהכנסות המבקש ובהכנסות בן הזוג.
הזמנה בקשה לתגמול לפי הכנסה על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5901)הורדה בקשה לתגמול לפי הכנסה על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5901)

​טופס בקשה לדיון מחדש עקב החמרה במצבו של אסיר ציון

 הורדה תביעה לדיון מחדש עקב החמרה במצב של אסיר ציון (5904)
הבקשה מיועדת לאלמן/ה של אסיר ציון, שקיבל/ה קצבה מהמוסד לביטוח לאומי בגין הכרתו כאסיר ציון, ונפטר לאחר 1.1.99. אם אין אלמן/ה, הבקשה תוגש על ידי ילד, בכפוף להגדרה בחוק.
הזמנה בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903)הורדה בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903)
בני משפחה של אסיר ציון שנמצא במאסר או שנפטר במאסר או שעקבותיו נעלמו וכן בני משפחה של הרוג מלכות יגישו בקשה זו להכרה לרשות לקביעת זכאות לתגמולים שבמשרד הקליטה.
הזמנה בקשה להכרה/ תגמולים לבני משפחה של אסירי ציון/ הרוגי מלכות (5900)הורדה בקשה להכרה/ תגמולים לבני משפחה של אסירי ציון/ הרוגי מלכות (5900)
 הורדה כתב ויתור סודיות רפואית אסירי ציון (7117)