2350 - מידע לסטודנט עם לקות שמיעה-נוהל תשלום סל שירותי הנגשה

דף מידע לסטודנטים חרשים וכבדי שמיעה אודות תשלום שירותי הנגשה