2352 - הצעת מחיר למתן שירותי תרגום/תמלול

מיועד לסטודנטים חרשים וכבדי שמיעה בתקופת לימודיהם