2357 - אישור קבלת תשלום בגין תרגום/תמלול

מיועד לסטודנטים חרשים וכבדי  שמיעה בתקופת לימודיהם