267 - בקשה לסיוע במענק למכשירים בתכנית השיקום

 בקשה לסיוע ברכישת מכשיר לימודים/מחשב במסגרת תוכנית שיקום