278 - טופס הצהרה על נוכחות בלימודים או בהכשרה מקצועית

טופס הצהרה על נוכחות בלימודים או בהכשרה המקצועית למשתקמים הנמצאים בתוכנית שיקום תעסוקתי של אגף השיקום.
ע"פ הצהרה זו אתה רשאי לקבל החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית למקום הלימודים ודמי שיקום לזכאים.
יש למלא את שעות הנוכחות כפי שנעשו בפועל, לחתום בשמך ולהחתים את מזכירות מקום ההכשרה ולמסור למחלקת השיקום בסוף כל חודש.
במידה ונעדרת מסיבות רפואיות – יש לצרף לטופס זה אישור רפואי.