281 - תביעה למקדמת שיקום

תביעה למקדמת שיקום למקבלי קצבה בלבד לביצועה של תוכנית שיקום, ולנפגעי עבודה, גם לצורך פתרון בעיות דיור, ניידות ושיקום כלכלי.