285 - נהלים בתקופת השתתפות בתוכנית שיקום מקצועי

פירוט נהלים של אגף השיקום הקשורים להשתתפות משתקמים באבחון, לימודים, ולקבלת תשלומי שיקום