291 - הצהרה דמי שיקום

הצהרה בעניין השתכרות בזמן תוכנית שיקום