387 - סיוע בעזרת הזולת למשפחות נפגעי איבה

טופס תביעה להשתתפות בסיוע בעזרת הזולת למשפחות שכולות - נפגעי פעולות איבה (מיועד להורים שכולים/אלמנים/אלמנות).