388 - העסקת מטפל למשפחות נפגעי איבה הבטחת זכויות סוציאליות

טופס הצהרה על העסקת מטפל והבטחת זכויותיו - למשפחות - נפגעי פעולות איבה (מיועד להורים שכולים/אלמנים/אלמנות).