282 - תביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגע עבודה

הטופס מיועד לנכים נפגעי עבודה, לצורך מילוי תביעה לשם בדיקת זכאות.