590- בקשת מענק/הלוואה (שיקום נפגעי פעולות איבה)

הטופס מיועד לנפגעי פעולות איבה (נכים ומשפחות שכולות) בבקשות למענקים והלוואות באמצעות אגף השיקום בביטוח לאומי (הזכאות הינה בהתאם להוראות משרד הביטחון).