שיקום


שיקום

טופסהזמנההורדהמילוי
נפגע עבודה אשר לו אחוזי נכות רפואיים 65% על רגליים או 75% כולל לצמיתות, יכול בתנאים מסוימים להיות זכאי למענק להתאמת תנאי דיור ואבזרי עזר ורכב לניידות. בטופס זה ניתן גם לתבוע קצבה מיוחדת להחזקה אישית עקב הנכות(ניידות ,עזרת הזולת בעשיית פעולות היום-יום וכן לצורך שיקום מקצועי).
 הורדה 266 - תביעה לתשלום קצבה מיוחדת לנפגע בעבודה
 בקשה לסיוע ברכישת מכשיר לימודים/מחשב במסגרת תוכנית שיקום
 הורדה 267 - בקשה לסיוע במענק למכשירים בתכנית השיקום
למילוי ע"י המטפל לצורך קביעת רמת השירות
 הורדה 269 - דף מידע על מטפל וקביעת מעמד
טופס תביעה למתן שיקום מקצועי.
 הורדה 270 - תביעה למתן שיקום מקצועימילוי 270 - תביעה למתן שיקום מקצועי (נפתח בחלון חדש)
  טופס תביעה למענק במקום קצבה לנפגע עבודה להלן –היוון. בהתאם לסעיף 113 לחוק, המוסד רשאי לאשר תביעה כזו, אם הוכיח התובע שיש לו הכנסה קבועה המספיקה לפרנסתו או סיכוי מבוסס להכנסות כאמור. יש להגיש את התביעה במחלקת השיקום בסניף המגורים.
 הורדה 271 - תביעה למענק במקום קצבה לנפגע בעבודה- היוון
 למילוי ע"י המטפל ואישור המטופל-דיווח חודשי של הפגישות שנערכו          
 הורדה 277 - טיפול פסיכולוגי-טופס דיווח חודשי

טופס הצהרה על נוכחות בלימודים או בהכשרה המקצועית למשתקמים הנמצאים בתוכנית שיקום תעסוקתי של אגף השיקום.
ע"פ הצהרה זו אתה רשאי לקבל החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית למקום הלימודים ודמי שיקום לזכאים.
יש למלא את שעות הנוכחות כפי שנעשו בפועל, לחתום בשמך ולהחתים את מזכירות מקום ההכשרה ולמסור למחלקת השיקום בסוף כל חודש.
במידה ונעדרת מסיבות רפואיות – יש לצרף לטופס זה אישור רפואי.

 הורדה 278 - טופס הצהרה על נוכחות בלימודים או בהכשרה מקצועית
תביעה למקדמת שיקום למקבלי קצבה בלבד לביצועה של תוכנית שיקום, ולנפגעי עבודה, גם לצורך פתרון בעיות דיור, ניידות ושיקום כלכלי.
 הורדה 281 - תביעה למקדמת שיקום
הטופס מיועד לנכים נפגעי עבודה, לצורך מילוי תביעה לשם בדיקת זכאות.
 הורדה 282 - תביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגע עבודה
הצהרה בעניין השתכרות בזמן תוכנית שיקום
 הורדה 291 - הצהרה דמי שיקום
טופס דיווח ומעקב המיועד לשימושם של ספקי שרותי ההשמה שזכו במכרזים להשמה בוררת ושיקומית ואשר על הספק לשלוח עבור כל לקוח שהופנה לטיפולו פעם בחודש.
 הורדה 292 - טופס דיווח ומעקב של שרותי ההשמה
הצהרה לצורך החזרי כלכלה, חניה ונסיעות בזמן ליווי מאושפז נפגע פעולות איבה.
 הורדה 295 - הצהרה (לצורך החזרי כלכלה)
טופס תביעה להשתתפות בסיוע בעזרת הזולת למשפחות שכולות - נפגעי פעולות איבה (מיועד להורים שכולים/אלמנים/אלמנות).
 הורדה 387 - סיוע בעזרת הזולת למשפחות נפגעי איבה
טופס הצהרה על העסקת מטפל והבטחת זכויותיו - למשפחות - נפגעי פעולות איבה (מיועד להורים שכולים/אלמנים/אלמנות).
 הורדה 388 - העסקת מטפל למשפחות נפגעי איבה הבטחת זכויות סוציאליות
הצעת מחיר למתן שירותי שיעורי עזר ( מסלול תששלום למשתקם)
 הורדה 392 הצעת מחיר למתן שירותי שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)
 הורדה 394 דרישת תשלום עבור מתן שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)
 הורדה 395 דיווח מתן שיעורי עזר בחודש
 הורדה 396 הצהרה בדבר קבלת תשלום בגין מתן שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)

בקשת מענק השתתפות במימון לימודים גבוהים לאחים שכולים וילדי נכים נפגעי פעולות איבה.
הטופס מיועד למילוי על-ידי ההורה של הסטודנט.
יש להעביר את הטופס בצירוף המסמכים הנדרשים למחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים.

 הורדה 587- בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכים/לאחים של נספים הלומדים במוסדות על-תיכוניים ואקדמאיים

הטופס מיועד לנפגעי פעולות איבה (נכים ומשפחות שכולות) בבקשות למענקים והלוואות באמצעות אגף השיקום בביטוח לאומי (הזכאות הינה בהתאם להוראות משרד הביטחון).

 הורדה 590- בקשת מענק/הלוואה (שיקום נפגעי פעולות איבה)
דף מידע לסטודנטים חרשים וכבדי שמיעה אודות תשלום שירותי הנגשה
 הורדה 2350 - מידע לסטודנט עם לקות שמיעה-נוהל תשלום סל שירותי הנגשה
מיועד לסטודנטים חרשים וכבדי שמיעה בתקופת לימודיהם
 הורדה 2352 - הצעת מחיר למתן שירותי תרגום/תמלול
 הורדה 2355 דרישה לתשלום עבור מתן שירותי תרגום/תמלול/שקלוט (מסלול תשלום לסטודנט)
 הורדה 2356 - טופס דיווח שעות מתן שירותי תרגום/תמלול

מיועד לסטודנטים חרשים וכבדי  שמיעה בתקופת לימודיהם

 הורדה 2357 - אישור קבלת תשלום בגין תרגום/תמלול

פירוט נהלים של אגף השיקום הקשורים להשתתפות משתקמים באבחון, לימודים, ולקבלת תשלומי שיקום

 הורדה 285 - נהלים בתקופת השתתפות בתוכנית שיקום מקצועי
מידע על תשלומי שיקום העשויים להשתלם למשתקמים שאושרה להם תכנית אבחון ו/או הכשרה מקצועית
 הורדה 286 - מידע על תשלומי שיקום העשויים להשתלם למשתקמים

הצהרה בדבר קבלת מלגה או מימון לימודים על ידי גורם אחר בזמן תכנית שיקום

 הורדה 290 הצהרה על מלגה או מימון לימודים