290 הצהרה על מלגה או מימון לימודים

הצהרה בדבר קבלת מלגה או מימון לימודים על ידי גורם אחר בזמן תכנית שיקום