אישור העסקה לטיפול וסיוע בבית (1505)

הטופס מיועד לחיילים משוחררים שעבדו בעבודה מועדפת בטיפול וסיוע אישי בבית, והם נדרשים לצרף לטופס התביעה למענק גם טופס זה.

טופס זה המעסיק נדרש למלא עבור החייל.