וועדות רפואיות


וועדות רפואיות

טופסהזמנההורדהמילוי

מבוטחים עם מוגבלות בשמיעה, חרשות או אלמות, זכאים לקבל בוועדה הרפואית שירותי תרגום ותמלול לשפת הסימנים.

אם אתה עובד עם מתורגמן קבוע, המועסק על ידי המכון לקידום החרש דרך סל הקליטה של משרד הרווחה, ניתן להזמינו ללוותך לוועדה הרפואית, והביטוח הלאומי יישא בתשלום עבור השירות. לשם כך עליך למלא בזמן הוועדה, טופס הזמנת שירותי תרגום, להחתים את רופא הוועדה על הטופס, ולהגישו למכון לקידום החרש לתשלום.
אם אתה מעוניין שאנו נזמין מתורגמן עבורך אנא פנה אלינו .

 הורדה בקשה לתשלום עבור שירותי תרגום/תמלול לשפת הסימנים (35)

תובע שהתייצב בפני ועדה או רופא מוסמך זכאי להחזר ההוצאות שנגרמו לו במישרין בגין

ההתייצבות בפני הועדה.​

 הורדה תביעה לתשלום הוצאות אש"ל, נסיעה ושכר בטלה (743)

הטופס מיועד למי שהוזמן לוועדה רפואית ובעל ליקויי שמיעה, חרשות ואילמות לצורך קבלת שירותי תמלול/תרגום  לשפת הסימנים בזמן הוועדה.​

 הורדה הזמנת שירותי תרגום/תמלול לשפת הסימנים (36)