הזמנת שירותי תרגום/תמלול לשפת הסימנים (36)

הטופס מיועד למי שהוזמן לוועדה רפואית ובעל ליקויי שמיעה, חרשות ואילמות לצורך קבלת שירותי תמלול/תרגום  לשפת הסימנים בזמן הוועדה.​