תביעה לתשלום הוצאות אש"ל, נסיעה ושכר בטלה (743)


תובע שהתייצב בפני ועדה או רופא מוסמך זכאי להחזר ההוצאות שנגרמו לו במישרין בגין

ההתייצבות בפני הועדה.​