בקשה לקביעת דרגת נכות ולתשלום תגמול נכות (581)

הטופס מיועד לנפגעי איבה (לאחר תקופת אי-הכושר ותשלום התגמול לטיפול רפואי), שנותרו נכים בגופם או בנפשם ורוצים להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות.