תביעה לתגמולים למשפחות הנספים בפעולות איבה (582)

​בקשה לפיצוי עבור משפחות של נפגעי פעולות איבה