תביעה להחמרת מצב לפי סעיף 73 לחוק הנכים תגמולים ושיקום (603)

טופס זה מיועד לנפגעי פעולות איבה, שחלה החמרה במצבם, והם מבקשים שיקבעו להם מחדש את אחוזי הנכות הרפואית שלהם. לידיעתך, אפשר לערער על החלטת הוועדה הרפואית האחרונה בתוך 6 חודשים בלבד. לאחר מועד זה אין עוד אפשרות לערער על ההחלטה, ויש להגיש בקשה לבדיקה מחדש בטופס זה.