נפגעי פעולות איבה


נפגעי פעולות איבה

טופסהזמנההורדהמילוי

הטופס מיועד למי שעקב אירוע של פעולת איבה, נגרם נזק לאבזר רפואי שלו (לא פגיעה בגוף). מדובר באביזר, כגון משקפיים, מכשירי שמיעה, שהתובע היה נזקק להם עוד קודם לאירוע האיבה. ההחזר יבוצע לאחר הכרת הרשות המאשרת באירוע כאירוע איבה, ועל פי תעריפים של משרד הבריאות.​

 הורדה תביעה להכרה לצורך החזר כספי לנזק שנגרם לאביזר רפואי משקפיים, מכשירי שמיעה (605)
הזמנה הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי (580)הורדה הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי (580)
הטופס מיועד לנפגעי איבה (לאחר תקופת אי-הכושר ותשלום התגמול לטיפול רפואי), שנותרו נכים בגופם או בנפשם ורוצים להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות.
 הורדה בקשה לקביעת דרגת נכות ולתשלום תגמול נכות (581)
בקשה לקבלת פיצוי עבור טיפול רפואי ועבור אובדן כושר השתכרות לנפגע פעולות איבה - הטופס בשפה האנגלית
 הורדה (597) הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי/ Notice of Injury in a Hostile Act
 הורדה כתב ויתור סודיות רפואית (7107)
הטופס מיועד לנפגעי איבה ומשפחות שכולות המתגוררים  בחו"ל ונדרשים למלא את הטופס פעם בשנה על מנת להוכיח כי הינם בחיים.
 הורדה אישור חיים - Life Certificate (588)
מיועד לעובדים עצמאיים נפגעי פעולות איבה, שפגיעתם אושרה ע"י הרשות המאשרת ואשר בתקופה שלאחר הפגיעה לא יכלו לעבוד. במצב זה יכול הנפגע לתבוע תגמול טיפול רפואי.
 הורדה הצהרה לצורך קבלת תגמול טיפול רפואי (594)
מיועד לנכים בדרגת נכות של לפחות 20% אשר אינם מסוגלים לפרנס עצמם (תגמול איבה רגיל אינו תגמול מחליף שכר). במקרים מיוחדים יכולים להגיש בקשה גם נכים שטרם נקבעה להם נכות בוועדה רפואית אך רופא המוסד העריך על סמך החומר הרפואי בתיק כי עתידה להקבע להם דרגת נכות מעל 20%. 
 הורדה תביעה לתגמול מחוסר פרנסה/נצרך/פרישה מוקדמת (379)

טופס זה מיועד לנפגעי פעולות איבה, שחלה החמרה במצבם, והם מבקשים שיקבעו להם מחדש את אחוזי הנכות הרפואית שלהם. לידיעתך, אפשר לערער על החלטת הוועדה הרפואית האחרונה בתוך 6 חודשים בלבד. לאחר מועד זה אין עוד אפשרות לערער על ההחלטה, ויש להגיש בקשה לבדיקה מחדש בטופס זה.

 הורדה תביעה להחמרת מצב לפי סעיף 73 לחוק הנכים תגמולים ושיקום (603)
​בקשה לפיצוי עבור משפחות של נפגעי פעולות איבה
 הורדה תביעה לתגמולים למשפחות הנספים בפעולות איבה (582)
הטופס מיועד לאלמן/ה נפגעי פעולות איבה שנשא/ה ולא קבל עד היות תגמולים.
 הורדה בקשה לתשלום תגמולים והטבות לאלמן/ה שנישא/ה (583)
טופס תביעה לתגמולים למשפחות הנספים בפעולות איבה - הטופס בשפה האנגלית
 הורדה תביעה לתגמולים למשפחות הנספים בפעולות איבה/ Claim of Compensation for the Family of a Victim of a Hostile Act (584)

טופס זה מיועד להורים שכולים אשר הכנסתם נמוכה מ 500 ₪ בחודש (להורה יחיד 400 ₪ בחודש), והם זקוקים לתוספת לתגמול החודשי.

 הורדה הצהרה בדבר הכנסות לצורך קבלת תוספת מחוסר הכנסה להורים שכולים (586)
 הטופס נועד ליתומים של חלל פעולות איבה המבקשים לקבל על פי החוק מענק לרגל נישואין או בהגיעם לגיל 30 (אם טרם נישאו).
 הורדה טופס תביעה לתשלום מענק גיל 30/נישואין ליתום - 600

הטופס נועד למשפחות שכולות, המעוניינות שוועדת החריגים תבדוק את זכאותן להגדלת סכומי ההטבות או לסיוע כספי. הוועדה בודקת את הזכאות על פי קריטריונים הקבועים בחוק.

 הורדה בקשה לוועדת חריגים או לסיוע לפנים משורת הדין (596)
 הורדה בקשת מענק/הלוואה (590)
 הורדה בקשה להרשמה להשתתפות בערב "שירים לזכרם" בכנסת ישראל (592)
 הורדה תביעה לתשלום מענק דיור ליתום (601)

טופס זה מיועד לתשאול נפגע פעולות איבה הטוען לפגיעה נפשית כתוצאה מרצף של אירועים ביטחוניים

 הורדה תשאול נפגע הטוען לפגיעה נפשיית בעקבות רצף אירועים ביטחוניים (577)

הטופס מיועד למילוי על ידי נציגי מוסדות ציבור ורשויות מקומיות המעוניינים לבצע הנצחה קבוצתית לחללי פעולות איבה.

הזכאות וגובה הסיוע הכספי יקבעו ע"י ועדת תמיכות להנצחות קבוצתיות לחללי פעולות האיבה.

 הורדה בקשת תמיכה להנצחה קבוצתית (373)