הצהרה לצורך קבלת תגמול טיפול רפואי (594)

מיועד לעובדים עצמאיים נפגעי פעולות איבה, שפגיעתם אושרה ע"י הרשות המאשרת ואשר בתקופה שלאחר הפגיעה לא יכלו לעבוד. במצב זה יכול הנפגע לתבוע תגמול טיפול רפואי.