תשאול נפגע הטוען לפגיעה נפשיית בעקבות רצף אירועים ביטחוניים (577)

טופס זה מיועד לתשאול נפגע פעולות איבה הטוען לפגיעה נפשית כתוצאה מרצף של אירועים ביטחוניים