תביעה לנכה נזקק בעל דרגת נכות זמנית (טופס 279)

תביעה המיועדת להגשה ע"י נכה עבודה שוועדה רפואית קבעה לו דרגת נכות זמנית, והוא אינו מסוגל לעבוד בכל עבודה, ואין לו הכנסות מעבודה או מעסק. ל"נכה נזקק" משולמת קצבה בשיעור של 100% לתקופה שנקבעה.