איגרת הסבר למוזמן לוועדה רפואית - נפגעי עבודה (759)

איגרת המיועדת למי שנפגע בעבודה והוזמן לוועדה רפואית, ובה דברי הסבר על התהליך שעובר הנבדק בוועדה הרפואית