ערר על ההחלטה של וועדה רפואית מדרג ראשון (247)

טופס זה מיועד למי שהיה בוועדה הרפואית מדרג ראשון בנפגעי עבודה ומעוניין לערער על ההחלטה.