בקשה להצטרפות להסדר ע"פ תקנה 22 (262)

הטופס מיועד למעסיק המעוניין להצטרף להסדר עם הביטוח הלאומי (לשלם דמי פגיעה במועד תשלום השכר לעובדיו).