כתב התחייבות מעביד לתקנה 22 (263)

הטופס הינו כתב התחיבות למעסיק שמעוניין בהסכם עם ביטוח לאומי על פי תקנה 22, ולפיו עליו לשלם לעובדיו הכלולים בהסדר שכר עבודה, עד לסיום בירור התביעה לדמי פגיעה בביטוח לאומי.