כתב ויתור סודיות רפואית - נפגעי עבודה (7101)

הטופס מיועד למילוי על ידי מי שנפגע בעבודה או במסגרת פעולת התנדבות.​