הגשת בקשה לקצבת שאירים מבלגיה Formulaire de demande de pension de réversion de la Belgique.

מיועד למי שמתגורר בישראל ומבקש להגיש בקשה לקצבת שאירים מהמוסד לביטחון הסוציאלי בבלגיה. את טופס הבקשה יש להגיש לאגף קשרי חוץ לאמנות בינלאומיות של הביטוח הלאומי בישראל​.

Pour les personnes résidant en Israël et qui souhaitent déposer une demande de pension de réversion à lorganisme de sécurité sociale de la Belgique. Il faut déposer le formulaire de la demande au Service des Conventions Internationales du Bituah Leumi en Israël.