הצהרה על שהות של ילד בבלגיה ללא הוריו (10602)

טופס הצהרה של הורים השוהים בישראל, כאשר ילדם שוהה בבלגיה מעל 3 חודשים, לצורך המשך תשלום קצבת הילדים להורים בישראל.