הגשת בקשה לקצבת זקנה מבלגיה Formulaire de demande de pension personnelle de la Belgique.

מיועד למי שמתגורר בישראל ומבקש להגיש בקשה לקצבת זקנה מהמוסד לביטחון הסוציאלי בבלגיה. את טופס הבקשה יש להגיש לאגף קשרי חוץ לאמנות בינלאומיות של הביטוח הלאומי בישראל​.

Pour les personnes résidant en Israël et qui souhaitent déposer une demande de pension personnelle à l'organisme de sécurité sociale de la Belgique. Il faut déposer le formulaire de la demande au Service des Conventions Internationales du Bituah Leumi en Israël.​