תביעה לקצבה ממשלתית מבריטניה 807

התביעה מיועדת למי שגר בישראל והגיע לגיל זקנה לפני 6.4.2016, והוא תובע קצבת זקנה מהמוסד הסוציאלי בבריטניה. את התביעה אפשר למסור לביטוח הלאומי בארץ לצורך העברה למוסד הסוציאלי הרלוונטי בבריטניה.