בריטניה Britannia


בריטניה Britannia

טופסהזמנההורדהמילוי

התביעה מיועדת למי שגר בישראל והגיע לגיל זקנה לפני 6.4.2016, והוא תובע קצבת זקנה מהמוסד הסוציאלי בבריטניה. את התביעה אפשר למסור לביטוח הלאומי בארץ לצורך העברה למוסד הסוציאלי הרלוונטי בבריטניה.

 הורדה תביעה לקצבה ממשלתית מבריטניה 807
התביעה מיועדת למי שגר בישראל והגיע לגיל זקנה מ- 6.4.2016 ואילך, והוא תובע קצבת זקנה מהמוסד הסוציאלי הבריטי. את התביעה אפשר למסור לביטוח הלאומי בארץ באמצעות האגף לקשרי חוץ  לצורך העברה למוסד הסוציאלי הרלוונטי בבריטניה.​
 הורדה תביעה לקצבה זקנה מבריטניה IPC BR1 GOV NSP 751KB State Pension claim form

התביעה מיועדת למי שגר בישראל ותובע קצבת שאירים מהמוסד הסוציאלי הבריטי.
את התביעה צריכים למלא בת או בן הזוג של מי שנפטר/ה מ- 01/04/2003 ואילך.
לאחר מילוי הטופס יש אפשרות להעבירו לביטוח הלאומי בישראל לאגף קשרי חוץ לצורך העברה למוסד הסוציאלי הרלוונטי בבריטניה.

 הורדה תביעה לקצבת שאירים מבריטניה IPC BB1 04/16