תביעה לקצבה זקנה מבריטניה IPC BR1 GOV NSP 751KB State Pension claim form

התביעה מיועדת למי שגר בישראל והגיע לגיל זקנה מ- 6.4.2016 ואילך, והוא תובע קצבת זקנה מהמוסד הסוציאלי הבריטי. את התביעה אפשר למסור לביטוח הלאומי בארץ באמצעות האגף לקשרי חוץ  לצורך העברה למוסד הסוציאלי הרלוונטי בבריטניה.​