תביעה לקצבת שאירים מבריטניה IPC BB1 04/16

התביעה מיועדת למי שגר בישראל ותובע קצבת שאירים מהמוסד הסוציאלי הבריטי.
את התביעה צריכים למלא בת או בן הזוג של מי שנפטר/ה מ- 01/04/2003 ואילך.
לאחר מילוי הטופס יש אפשרות להעבירו לביטוח הלאומי בישראל לאגף קשרי חוץ לצורך העברה למוסד הסוציאלי הרלוונטי בבריטניה.