בקשה לקצבת זקנה עבור פועלי גטו לשעבר המתגוררים מחוץ לגרמניה (ZRBG 100)

טופס למילוי על ידי מי שעבד בגטו ותובע את המוסד לביטוח הסוציאלי הגרמני​